Aantal griepvaccinaties wederom gedaald

Het aantal griepvaccinaties is wederom gedaald. In circa vijf jaar tijd is de vaccinatiegraad gedaald van 71,5% in 2008 naar 59,6% in 2013. Het onderzoek is uitgevoerd door IQ HealthCare. Dit is een onderdeel van het Radboudumc en is in opdracht van het RIVM uitgevoerd. Het onderzoek naar griepvaccinaties is gericht op de risicogroepen. Risicogroepen zijn personen waarbij de griep ernstige gevolgen kan hebben. Circa een derde van alle Nederlanders loopt een verhoogde kans op ernstige gevolgen van de griep. Dit kan zijn vanwege het medicijngebruik, ziekte, leeftijd of chronische aandoening. Personen uit de risicogroepen ontvangen jaarlijks een uitnodiging tot het halen van de griepprik. De uitnodiging komt van het Nationaal Programma Grieppreventie. Griepvaccinaties zijn voor deze mensen gratis.

Opvallend is de daling van het aantal griepvaccinaties in de risicogroep 60 tot 65 jaar. In deze groep is de daling het sterkst, waarbij overigens in diverse risicogroepen een daling is te constateren.

Resultaat onderzoek naar griepvaccinaties

Zoals eerder aangegeven verschilt de vaccinatiegraad per risicogroep. Personen met suikerziekte, ofwel diabetes mellitus type 2, halen het meest van de groepen de griepvaccinatie. Circa 74,7 procent gaat deze halen. Mensen met hart- en vaatziekte doen dit in 72,7 procent van de gevallen. Gevolgd door personen met een longaandoening, namelijk 64,2 procent.

Personen boven de zestig ontvangen automatisch ook een uitnodiging tot het halen van griepvaccinaties. Van deze groep is circa 65,7 procent gevaccineerd met griepvaccinaties. Indien personen in meerdere risicogroepen tegelijk vallen is de vaccinatiegraad beduidend hoger. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een persoon zowel ouder is dan zestig en lijdt aan een chronische longaandoening. Wanneer een persoon namelijk slechts in één groep valt is de vaccinatiegraad 48,2 procent. De vaccinatiegraad voor personen die vallen in meerdere risicogroepen bedraagt 73,5 procent. Griepvaccinaties worden dus sneller gehaald wanneer iemand in meerdere risicogroepen valt, dan wanneer iemand aan slechts één aspect voldoet.

Onderzoeksopzet en gegevens

Voor het onderzoek naar griepvaccinaties is gebruik gemaakt van profielen van 177.631 patiënten. Deze patiënten zijn onderverdeeld onder 45 huisartspraktijken die voorheen aangesloten waren bij het LINH, ofwel het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg. Dit was een samenwerkingsverband tussen IQ HealthCare, LHV, NHG en NIVEL. In 2013 is dit samenwerkingsverband overgegaan in de zorgregistratie van NIVEL.

Bij het onderzoek naar griepvaccinaties en griepvaccinatiegraad is de totale populatie geanalyseerd.

Griepprik halen verstandig

Ondanks de daling in het aantal personen dat daadwerkelijk de griepprik haalt, raden zorginstellingen en organisaties, de griepprik aan voor mensen in risicogroepen. Niet alleen verkleint het de kans op het krijgen van de griep. Ook de kans op bijkomende complicaties wordt kleiner. Daarnaast vermindert het ook de symptomen griep, waardoor deze minder hevig zal worden. Het onderzoek naar griepvaccinaties is niet opmerkelijk, maar wel verontrustend. Griepvaccinaties vervullen namelijk wel degelijk een belangrijke rol.

Het is dan ook niet vreemd dat onder meer het NIVEL en het Nationaal Programma Grieppreventie de griepprik 2014 ten zeerste aanraden.

Share

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *