Griep en verkoudheid liggen op de loer

Griep en verkoudheid liggen op de loer. Dit heeft alles te maken met de dalende temperatuur in Nederland. Waar het eind september nog rond tot zelfs boven de 20 graden was, is het begin oktober fors kouder. In de eerste week is er nog geen sprake van griep bij veel mensen. Het is namelijk nog iets te vroeg voor griep. Griep en verkoudheid komen echter wel vaak tegelijk voor. Het heersende rhinovirus is echter wel in de lucht te vinden. Het is zelfs zo hardnekkig dat het al honderden mensen thuis houdt, omdat zij zich dermate beroerd voelen.

Hoesten en niezen zijn bekende symptomen van neusverkoudheid. Veel mensen weren een nies of hoest af met de binnenkant van de hand. Vervolgens geven ze iemand een hand, waardoor diegene al snel besmet kan raken met het virus. Van griep is gelukkig nog geen sprake. Maar dat griep en verkoudheid op de loer liggen, mag duidelijk zijn.

Symptomen van griep en verkoudheid

Griep en verkoudheid kenmerkt zich door pijn in het hoofd, pijn in de keel, verstopte neus en mogelijk lichte koorts. Dat laatste is bij griep vrijwel altijd wel het geval overigens. In veel gevallen melden personen met griep, en verkoudheid soms ook, ziek op het werk. In de eerste week van oktober 2014 blijkt de hoofdoorzaak van de fysieke malaise het rhinovirus. Dit virus is de veroorzaker van verkoudheid en dus niet de griep. Griep wordt namelijk veroorzaakt door het influenzavirus.

Cijfers begin oktober

Het aantal zieke gaat op dit moment richting een epidemie, aldus de onderzoekers van NIVEL. Van een epidemie is sprake indien meer dan 50 per 100.000 mensen zich wenden tot de huisarts met griep symptomen. Op dit moment ligt dit aantal op circa 40 personen. Om een duidelijker beeld te geven: dat is drie keer zoveel als dezelfde tijd een maand eerder.

Het is niet vreemd dat dit het geval is in Nederland. Vrijwel ieder jaar is op dit moment van het jaar sprake van een situatie die lijkt op een epidemie. Hoesten en niezen zijn hier direct de oorzaak van in veel gevallen. Door te niezen of hoesten kunnen virussen eenvoudig verspreidt worden, aangezien mensen dit doen in de hand. Vervolgens komen zij in aanraking met een hand of deurknop waardoor iemand anders weer besmet kan raken. Gelukkig is er op dit moment alleen sprake van een heersend rhinovirus. Het influenzavirus is nog niet op het punt van een epidemie.

Ondanks het gegeven liggen griep en verkoudheid dus op de loer. Griep en verkoudheid zal de komende weken alleen nog maar meer aandacht krijgen, aangezien het meer verzuim zal opleveren. De grote epidemie ofwel griepgolf wordt in januari 2015 verwacht. Ook dan is de kans op griep en verkoudheid groot te noemen.

Share
One Comment

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *