Griepseizoen 2013-2014 viel mee

Het griepseizoen 2013-2014 viel mee. Het griepseizoen was dus zeer mild. Zo anders was het griepseizoen 2012-2013, waar een uitzonderlijke langdurende epidemie woedde. Het afgelopen seizoen liepen ook aanzienlijk minder mensen een longontsteking op. Ook gevallen Q-koorts, legionella, tuberculose en papegaaienziekte waren lager. Dit zijn infecties waarvoor een meldingsplicht bestaat in Nederland. Slecht negentien personen bleken te kampen met Q-koorts. In het seizoen 2012-2013 waren dit er nog 66. Dit alles blijkt uit de cijfers die het RIVM afgelopen week publiceerden.

Griepseizoen 2013-2014 mild

Het griepseizoen wordt jaarlijks in kaart gebracht. Een longontsteking in combinatie met griep leiden ieder jaar tot sterftegevallen en ziekenhuisopnames in Nederland. De RIVM bestudeert om die reden de cijfers jaarlijks met uiterste zorg. Het griepseizoen 2013-2014 kende slechts een griepepidemie van vier weken. Naast influenza virussen is ook het rhinovirus (dat veroorzaakt neusverkoudheid) en respiratoir syncytieel virus (ofwel RVS) veel gezien. Deze virussen zorgen voor griepachtige klachten. Het aantal personen met een longontsteking dat naar de huisarts ging daalde. Het aandeel personen met een longontsteking in verpleeghuizen bleef echter stabiel ten opzichte van een jaar eerder.

RIVM doet meer

Luchtweginfecties waarvoor een meldingsplicht gelden komen in Nederland maar weinig voor. In tegenstelling tot meldingen van mensen met griep. Dergelijke luchtweginfecties zijn meldingsplichtig aangezien direct maatregelen genomen moeten worden. Zo moet de bron direct worden opgespoord om een verdere uitbraak te voorkomen. Het RIVM brengt uiteraard niet alleen het griepseizoen in Nederland in kaart, maar kijkt ook naar andere landen. Ze kijken dan vooral naar luchtweginfecties die in de rest van de wereld voorkomen. Afgelopen jaar werden voor het eerst in Nederland twee personen gediagnosticeerd met het MERS coronavirus.

De reden van het milde griepseizoen is deels te verklaren door het goede weer in Nederland. Er was sprake van een milde winter met middelmatige temperaturen. Om die reden bleven veel immuunsystemen van mensen op peil, waar normaliter het systeem verzwakt bij hevige kou of grove temperatuurwisselingen. Het dalende aandeel personen met meldingsplichtige luchtweginfecties komt mogelijk door de betere informatievoorziening in Nederland. Veel mensen zijn tegenwoordig op de hoogte van de risico’s indien zij bijvoorbeeld op vakantie gaan. Ook de hygiënemaatregelen blijken een positief effect te hebben op een mogelijke epidemie.

Share

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *